Home | Online Enquête | Nieuwsbrief Manager | CMS Websites | Webshop | Login

info@emailworks.nl   

Functionaliteit
Home
Functionaliteit
Ouderavonden
Webformulieren
Demo
FAQ
Support
Prijzen
Contact


Wat is het
Verschil Website
Verschil Outlook
Onderzoek
Voordelen
Testimonials

Functionaliteit

Feitelijk is Emailworks voor scholen een mailapplicatie op het web, waarbij de bediening zeer eenvoudig is. Selectie van geadresseerden gaat op basis van namen van groepen, leraren of ouders. De gebruiker ziet geen emailadressen, maar selecteert bijvoorbeeld "groep 1" als deze een mail wil sturen aan alle ouders van "groep 1".

Ook kunt u ouderavonden inplannen en uw invulformuliertjes automatiseren!

Er zijn verschillende niveaus van gebruikers met ieder hun eigen rechten.

Een beheerder van de school kan

 • inzage krijgen in alle bereikbaarheidsgegevens van de ouders en/of verzorgers van alle leerlingen
 • groepsgewijs mail versturen naar ouders
 • individueel mail versturen (alleen een berichtje naar de moeder van Jantje)
 • individueel mail versturen naar leerkrachten
 • alle stamgegevens wijzigen
 • 10 minuten gesprekken organiseren
 • alle gegevens importeren en exporteren

Een leraar van de school kan

 • inzage krijgen in alleen de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en verzorgers van zijn/haar leerlingen
 • groepsgewijs een mail versturen aan (de ouders van) zijn/haar groep
 • individueel een mail versturen naar de ouders van zijn/haar leerlingen
 • individueel een mail versturen naar collega leerkrachten
 • 10 minuten gesprekken organiseren

Een ouder van de school kan

 • groepsgewijs een mail versturen naar de ouders van de groep van hun eigen kind
 • individueel een mail versturen naar de ouders van de groep van hun eigen kind
 • individueel een mail versturen naar de leraar van de groep van hun eigen kind
 • alle stamgegevens van zichzelf en van zijn/haar kind(eren) inzien en wijzigen
 • aangeven wanneer ze op de ouderavond kunnen komen

Ga naar de FAQ (Frequently Asked Questions) voor meer informatie.